08-03-2013

8 maart internationale vrouwendag


't zal wel zijn!

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwenoveral ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. 
Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.


1 opmerking: